வீட்டிலேயே முகத்திற்கு மசாஜ் செய்வது எப்படி?

வீட்டிலேயே முகத்திற்கு மசாஜ் செய்வது எப்படி?

உங்கள் முகத்தை நீங்கள் மசாஜ் செய்யும் போது, நீங்கள் எப்போதும் மேல்நோக்கி திசையில் அதை மசாஜ் செய்ய வேண்டும். ஒருபோதும் கீழ்நோக்கி செய்யக் கூடாது என்று கட்டைவிரல் விதியை ஞாபகத்தில் கொள்ளவும். 

உதடுகள்: மற்றும் உங்கள் கன்னம் மீது உங்கள் விரல் கொண்டு மற்றும் மெதுவாக. மேல்நோக்கி மற்றும் வெளியே ஒழுங்குபடுத்தவும். மெதுவாக உங்கள் விரல்களை உங்கள் கீழ் உதடு நோக்கி நகர்த்தவும். உங்கள் மேல் உதடுகள் மற்றும் பின்பு உங்கள் மூக்கின் பக்கவாட்டுகள்.

கன்னங்கள்: உங்கள் மூக்கை சுற்றி உங்கள் விரல்களை வைத்துக் கொண்டு பின் காது வரை உங்கள் கன்னங்களை மசாஜ் செய்யவும்.

காதுகள்: உங்கள் காது மற்றும் செவிப்பறைகள் முழுதும் வட்ட வடிவ இயக்கத்தில் மசாஜ் செய்யவும். அதை நிறைய முறை செய்யுங்கள்.தாடை வரி: வாயை மூடிக் கொண்டு சிறிய வட்டங்களில் உங்கள் தாடையைச் சுற்றி மசாஜ் செய்யவும்.

புருவங்கள்: உங்கள் கட்டை விரல் மற்றும் உங்கள் ஆள்காட்டி விரல் கொண்டு, மெதுவாக கசக்கி மற்றும் உங்கள் புருவம் ஆரம்பத்தில் பகுதியில் வெளியிடவும் மற்றும் பின்னர் புருவங்களுடன் நகர்த்தவும்.

உச்சந்தலை: உங்கள் நெற்றியில் மையத்தில் நகர்த்து மற்றும். உங்கள் மயிரிழையை நோக்கி வெளியே மசாஜ் மெதுவாக செய்யவும்

கண்கள்: உங்கள் கண்களை சுற்றி உங்கள் விரல்களை வைத்து மற்றும் மேல் திசையில் உங்கள் கண்களை முனைகளில் நீட்டி.விடவும். பின் உங்கள் கட்டை விரல் கொண்டு உங்கள் கண் இமைகள் மூட ஓய்வெடுக்கவும். ஒருமுறை, நீங்கள் உங்கள் முகத்தை மசாஜ் செய்து, முடித்தவுடன், ஒரு பஞ்சு எடுத்து கூடுதல் எண்ணெய் அல்லது கிரீம் நீக்கவும்.

Tamiltech Author

TamilTech

Get the latest news, reviews, developments and trends in all Technology News including Gadgets, Science, Mobile, Internet, New Product Launches, Apps, Games, Creatives, Computing and Other Technology News in Tamil.