ஃபோக்ஸ்வேகன் அமியோ& டிகுவானின் விற்பனை இந்தியாவில் நிறுத்தப்பட்டது... காரணம் என்ன..?

புதிய மாசு உமிழ்வு இந்தியாவில் கடந்த 1ஆம் தேதி அமலுக்கு வந்தது. இதனால் தயாரிப்புகளை சந்தைப்படுத்தி வருகின்ற ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்களது கார்களை பிஎஸ்6-க்கு அப்டேட் செய்து வருகின்றன.

ஃபோக்ஸ்வேகன் அமியோ& டிகுவானின் விற்பனை இந்தியாவில் நிறுத்தப்பட்டது... காரணம் என்ன..?
புதிய மாசு உமிழ்வு இந்தியாவில் கடந்த 1ஆம் தேதி அமலுக்கு வந்தது. இதனால் தயாரிப்புகளை சந்தைப்படுத்தி வருகின்ற ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்களது கார்களை பிஎஸ்6-க்கு அப்டேட் செய்து வருகின்றன.