ஃபேஸினோ 125 எஃப்ஐ ஸ்கூட்டரின் விலையை அதிகரித்தது யமஹா...

யமஹா நிறுவனம் புதிய ஃபேஸினோ 125 எஃப்ஐ ஸ்கூட்டர் மாடலை கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் அறிமுகம் செய்திருந்தது. இந்த நிலையில் இந்த 125சிசி ஸ்கூட்டரின் விலை ரூ.800 அளவில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஃபேஸினோ 125 எஃப்ஐ ஸ்கூட்டரின் விலையை அதிகரித்தது யமஹா...
யமஹா நிறுவனம் புதிய ஃபேஸினோ 125 எஃப்ஐ ஸ்கூட்டர் மாடலை கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் அறிமுகம் செய்திருந்தது. இந்த நிலையில் இந்த 125சிசி ஸ்கூட்டரின் விலை ரூ.800 அளவில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.