ஃபேஸ்புக்கில் புதிதாக 'கட்டிப்புடி' வைத்தியம்' எமோஜி அறிமுகம்

தற்போது புதிதாக, அக்கறை, அரவணைப்பு காட்டும் விதமாக புதிய எமோஜியை ஃபேஸ்புக் அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.

ஃபேஸ்புக்கில் புதிதாக 'கட்டிப்புடி' வைத்தியம்' எமோஜி அறிமுகம்
தற்போது புதிதாக, அக்கறை, அரவணைப்பு காட்டும் விதமாக புதிய எமோஜியை ஃபேஸ்புக் அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.