அசத்தலான எல்ஜி ஃபோல்டர் போன் 2 அறிமுகம்.! என்ன விலை?

எல்ஜி நிறுவனம் தொடர்ந்து அசத்தலான சாதனங்களை அறிமுகம் செய்துவருகிறதுää அந்த வரிசையில் இப்போது எல்ஜி ஃபோல்டர் போன் 2  மாடலை கொரியாவில் அறிமுகம் செயதுள்ளது. குறிப்பாக இந்த சாதனம் வெள்ளை மற்றும் சாம்பல் நிறததில் கிடைக்கும்எனத்...

அசத்தலான எல்ஜி ஃபோல்டர் போன் 2  அறிமுகம்.!  என்ன விலை?
எல்ஜி நிறுவனம் தொடர்ந்து அசத்தலான சாதனங்களை அறிமுகம் செய்துவருகிறதுää அந்த வரிசையில் இப்போது எல்ஜி ஃபோல்டர் போன் 2  மாடலை கொரியாவில் அறிமுகம் செயதுள்ளது. குறிப்பாக இந்த சாதனம் வெள்ளை மற்றும் சாம்பல் நிறததில் கிடைக்கும்எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.