அட்டகாசமான தோற்றத்தில் விரைவில் சந்தைக்கு வருகிறது புதிய ஜெனிசிஸ் ஜி80 செடான் கார்...

ஹூண்டாயின் ப்ரீமியம் கார்களின் பிரிவான ஜெனிசிஸ், புதிய ஜி80 செடான் மாடலை பற்றிய தகவல்களை சர்வதேச அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக வெளியிட்டுள்ளது. ஜெனிசிஸின் இந்த புதிய செடான் ரக காரை பற்றிய விரிவான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.

அட்டகாசமான தோற்றத்தில் விரைவில் சந்தைக்கு வருகிறது புதிய ஜெனிசிஸ் ஜி80 செடான் கார்...
ஹூண்டாயின் ப்ரீமியம் கார்களின் பிரிவான ஜெனிசிஸ், புதிய ஜி80 செடான் மாடலை பற்றிய தகவல்களை சர்வதேச அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக வெளியிட்டுள்ளது. ஜெனிசிஸின் இந்த புதிய செடான் ரக காரை பற்றிய விரிவான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.