அடுத்தடுத்து புதிய தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தவுள்ள டொயோட்டா... 5 புதிய கார்கள் வெளிவரவுள்ளன...

முன்னணி கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான டொயோட்டா, எடியோஸ், எடியோஸ் லிவா மற்றும் கரோல்லா அல்டிஸ் உள்ளிட்ட மாடல்களின் விற்பனையை சமீபத்தில் இந்தியாவில் நிறுத்தியிருந்தது. இதனால் தற்போது இந்நிறுவனம் தற்போதைய அதன் லைன்அப்-ஐ தான் நம்பியுள்ளது.

அடுத்தடுத்து புதிய தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தவுள்ள டொயோட்டா... 5 புதிய கார்கள் வெளிவரவுள்ளன...
முன்னணி கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான டொயோட்டா, எடியோஸ், எடியோஸ் லிவா மற்றும் கரோல்லா அல்டிஸ் உள்ளிட்ட மாடல்களின் விற்பனையை சமீபத்தில் இந்தியாவில் நிறுத்தியிருந்தது. இதனால் தற்போது இந்நிறுவனம் தற்போதைய அதன் லைன்அப்-ஐ தான் நம்பியுள்ளது.