அடுத்தடுத்து 3 புதிய எஸ்யூவி மாடல்கள்... இந்தியாவில் சந்தையை விரிவுப்படுத்தும் ஜீப்...

ஜீப் காம்பஸ் ஃபேஸ்லிஃப்ட் இந்தியாவில் அடுத்த வருடம் அறிமுகமாகவுள்ளது. இந்த நிலையில் இந்த ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடலுடன் இந்நிறுவனம் இந்தியாவில் தனது சந்தையை விரிவாக்கம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.

அடுத்தடுத்து 3 புதிய எஸ்யூவி மாடல்கள்... இந்தியாவில் சந்தையை விரிவுப்படுத்தும் ஜீப்...
ஜீப் காம்பஸ் ஃபேஸ்லிஃப்ட் இந்தியாவில் அடுத்த வருடம் அறிமுகமாகவுள்ளது. இந்த நிலையில் இந்த ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடலுடன் இந்நிறுவனம் இந்தியாவில் தனது சந்தையை விரிவாக்கம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.