அடுத்த கேலக்ஸி மொபைல் அறிவிப்புக்கு முன்னரே விற்பனை முன்பதிவு 

சாம்சங் நிறுவனம் தனது அடுத்த கேலக்ஸி மாடல் மொபைலை இன்னும் அறிவிக்காத நிலையில், பெயரிடப்படாத அந்த ஸ்மார்ட்போனுக்கான விற்பனை முன்பதிவைத் தொடங்கியது.

அடுத்த கேலக்ஸி மொபைல் அறிவிப்புக்கு முன்னரே விற்பனை முன்பதிவு 
சாம்சங் நிறுவனம் தனது அடுத்த கேலக்ஸி மாடல் மொபைலை இன்னும் அறிவிக்காத நிலையில், பெயரிடப்படாத அந்த ஸ்மார்ட்போனுக்கான விற்பனை முன்பதிவைத் தொடங்கியது.