அடுத்த மாதத்தில் இந்தியாவிற்கு வரும் 2020 ட்ரையம்ப் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் ஆர்எஸ்...

விலையுயர்ந்த மோட்டார்சைக்கிள் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுள் பிரபலமான ட்ரையம்ப் இந்தியா நிறுவனத்தின் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் ஆர்எஸ் பைக் மாடலின் அப்டேட் வெர்சன் அடுத்த மார்ச் மாதத்தில் சந்தைக்கு வரவுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரத்தில் இருந்து தகவல் வெளிவந்துள்ளது.

அடுத்த மாதத்தில் இந்தியாவிற்கு வரும் 2020 ட்ரையம்ப் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் ஆர்எஸ்...
விலையுயர்ந்த மோட்டார்சைக்கிள் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுள் பிரபலமான ட்ரையம்ப் இந்தியா நிறுவனத்தின் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் ஆர்எஸ் பைக் மாடலின் அப்டேட் வெர்சன் அடுத்த மார்ச் மாதத்தில் சந்தைக்கு வரவுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரத்தில் இருந்து தகவல் வெளிவந்துள்ளது.