அட்ராசக்கை... 80 புதிய ஷோரூம்களை திறக்க ஏப்ரிலியா திட்டம்!

இந்தியாவில் 80 புதிய இருசக்கர வாகன ஷோரூம்களை திறப்பதற்கு ஏப்ரிலியா நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதுபற்றிய கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.

அட்ராசக்கை... 80 புதிய ஷோரூம்களை திறக்க ஏப்ரிலியா திட்டம்!
இந்தியாவில் 80 புதிய இருசக்கர வாகன ஷோரூம்களை திறப்பதற்கு ஏப்ரிலியா நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதுபற்றிய கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.