அதிக நேரம் சார்ஜ் தாங்கக்கூடிய விவோ யு 20: நவ. 22-ல் வெளியாகிறது 

விவோ யு10 வரிசையில் அடுத்ததாக விவோ யு 20 மாடல் நவ். 22 -ம் தேதி இந்திய சந்தைக்கு மிகவும் மலிவு விலையில் வரவுள்ளது.

அதிக நேரம் சார்ஜ் தாங்கக்கூடிய விவோ யு 20: நவ. 22-ல் வெளியாகிறது 
விவோ யு10 வரிசையில் அடுத்ததாக விவோ யு 20 மாடல் நவ். 22 -ம் தேதி இந்திய சந்தைக்கு மிகவும் மலிவு விலையில் வரவுள்ளது.