அத்தியாவசிய சேவை வாகனங்களுக்கு இலவச சர்வீஸ்... பிட்ஸ்டாப் அறிவிப்பு!

அத்தியாவசிய பொருட்கள் டெலிவிரி, மருத்துவ சேவைகளில் ஈடுபட்டுள்ளோர் பயன்படுத்தும் வாகனங்களுக்கு இலவச பராமரிப்பு சேவைகளை வழங்குவதாக பிட்ஸ்டாப் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

அத்தியாவசிய சேவை வாகனங்களுக்கு இலவச சர்வீஸ்... பிட்ஸ்டாப் அறிவிப்பு!
அத்தியாவசிய பொருட்கள் டெலிவிரி, மருத்துவ சேவைகளில் ஈடுபட்டுள்ளோர் பயன்படுத்தும் வாகனங்களுக்கு இலவச பராமரிப்பு சேவைகளை வழங்குவதாக பிட்ஸ்டாப் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.