அனைவரும் காத்து கிடந்த டாடா எலெக்ட்ரிக் காரின் டெலிவரி தொடங்கியது... விலை எவ்ளோனு பாத்தீங்களா?

நெக்ஸான் எலெக்ட்ரிக் கார்களை வாடிக்கையாளர்களுக்கு டெலிவரி கொடுக்கும் பணிகளை டாடா தொடங்கியுள்ளது.

அனைவரும் காத்து கிடந்த டாடா எலெக்ட்ரிக் காரின் டெலிவரி தொடங்கியது... விலை எவ்ளோனு பாத்தீங்களா?
நெக்ஸான் எலெக்ட்ரிக் கார்களை வாடிக்கையாளர்களுக்கு டெலிவரி கொடுக்கும் பணிகளை டாடா தொடங்கியுள்ளது.