அறிமுகமாகும் Realme 6i- ரியல்மி 6 மாடலைவிட விலை குறைவா?

ரியல்மி 6 சீரிஸ் போன்களை அந்த நிறுவனம் அடுத்தடுத்து அறிமுகம் செய்து வருகிறது. ரியல்மி 6 மற்றும் 6 ப்ரோ போன்கள் அறிமுகத்திற்கு பிறகு தற்போது அந்த நிறுவனம் வழக்கம் போல் ரியல் மி 6ஐ போன் மியான்மரில் அறிமுகம் செய்கிறது.

அறிமுகமாகும் Realme 6i- ரியல்மி 6 மாடலைவிட விலை குறைவா?
ரியல்மி 6 சீரிஸ் போன்களை அந்த நிறுவனம் அடுத்தடுத்து அறிமுகம் செய்து வருகிறது. ரியல்மி 6 மற்றும் 6 ப்ரோ போன்கள் அறிமுகத்திற்கு பிறகு தற்போது அந்த நிறுவனம் வழக்கம் போல் ரியல் மி 6ஐ போன் மியான்மரில் அறிமுகம் செய்கிறது.