அறிமுகமான 3 மாதங்களிலேயே விற்பனையில் புதிய மைல்கல்லை தொட்ட கியா கார்னிவல்...

கியா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் சமீபத்திய அறிமுகமான கார்னிவல் எம்பிவி மாடல் விற்பனையில் 3,000 யூனிட்கள் மைல்கல்லை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது. இதில் என்ன சிறப்பு என்று நினைக்கிறீர்களா... இந்த கார் அறிமுகமான மூன்று மாதங்களிலேயே இந்த மைல்கல்லை அடைந்துள்ளது.

அறிமுகமான 3 மாதங்களிலேயே விற்பனையில் புதிய மைல்கல்லை தொட்ட கியா கார்னிவல்...
கியா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் சமீபத்திய அறிமுகமான கார்னிவல் எம்பிவி மாடல் விற்பனையில் 3,000 யூனிட்கள் மைல்கல்லை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது. இதில் என்ன சிறப்பு என்று நினைக்கிறீர்களா... இந்த கார் அறிமுகமான மூன்று மாதங்களிலேயே இந்த மைல்கல்லை அடைந்துள்ளது.