அறிமுகமான 3 மாதத்திற்குள்ளாகவே டியோ பிஎஸ்6 ஸ்கூட்டரின் விலையை மீண்டும் உயர்த்திய ஹோண்டா ...!

ஹோண்டா மோட்டார்சைக்கிள்ஸ் & ஸ்கூட்டர்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் டியோ பிஎஸ்6 ஸ்கூட்டரின் விலையை கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளது. இதன்படி இந்த ஸ்கூட்டர் மாடலின் இரு வேரியண்ட்களும் ரூ.552 வரையில் விலை அதிகரிப்பை பெற்றுள்ளன.

அறிமுகமான 3 மாதத்திற்குள்ளாகவே டியோ பிஎஸ்6 ஸ்கூட்டரின் விலையை மீண்டும் உயர்த்திய ஹோண்டா ...!
ஹோண்டா மோட்டார்சைக்கிள்ஸ் & ஸ்கூட்டர்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் டியோ பிஎஸ்6 ஸ்கூட்டரின் விலையை கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளது. இதன்படி இந்த ஸ்கூட்டர் மாடலின் இரு வேரியண்ட்களும் ரூ.552 வரையில் விலை அதிகரிப்பை பெற்றுள்ளன.