அவான் ஸீரோ ப்ளஸ் எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்: ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்!

சுற்றுசூழல் மேம்பாட்டினை கருத்தில் கொண்டு வெளிவந்த அவான் நிறுவனத்தின் புதிய ஸீரோ ப்ளஸ் எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரினை நமது டிரைவ்ஸ்பார்க் குழு டெஸ்ட் டிரைவ் செய்தது. இந்த புதிய காம்பெக்ட் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை டெஸ்ட் டிரைவ் செய்து பார்த்த அனுபவத்தை...

அவான் ஸீரோ ப்ளஸ் எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்: ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்!
சுற்றுசூழல் மேம்பாட்டினை கருத்தில் கொண்டு வெளிவந்த அவான் நிறுவனத்தின் புதிய ஸீரோ ப்ளஸ் எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரினை நமது டிரைவ்ஸ்பார்க் குழு டெஸ்ட் டிரைவ் செய்தது. இந்த புதிய காம்பெக்ட் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை டெஸ்ட் டிரைவ் செய்து பார்த்த அனுபவத்தை இந்த செய்தியில் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்.