ஆகஸ்ட்டில் வருகிறது டொயோட்டா லேண்ட் க்ருஸரின் அடுத்த தலைமுறை கார்

டொயோட்டா நிறுவனத்தின் தொலைத்தூர பயணத்திற்கான மாடலான லேண்ட் க்ரூஸரின் அடுத்த தலைமுறை கார் வருகிற ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அறிமுகமாகவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. லேண்ட் க்ரூஸர் மாடலின் இந்த புதிய தலைமுறை காரை பற்றி இந்த செய்தியில் இனி பார்ப்போம்.

ஆகஸ்ட்டில் வருகிறது டொயோட்டா லேண்ட் க்ருஸரின் அடுத்த தலைமுறை கார்
டொயோட்டா நிறுவனத்தின் தொலைத்தூர பயணத்திற்கான மாடலான லேண்ட் க்ரூஸரின் அடுத்த தலைமுறை கார் வருகிற ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அறிமுகமாகவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. லேண்ட் க்ரூஸர் மாடலின் இந்த புதிய தலைமுறை காரை பற்றி இந்த செய்தியில் இனி பார்ப்போம்.