ஆட்டி படைக்கும் கொரோனா... ஓலா பகிர்வு பயணத்திற்கு தற்காலிக மூடு விழா...

பேயாட்டத்தால் ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கும் கொரோனா நாட்டில் பல சேவைகளை முடங்கும் நிலைக்கு தள்ளி வருகின்றது. அதன்படி, ஓலாவின் பகிர்வு சேவைக்கு தற்போது மூடுவிழா வழங்குவதற்கும் இந்த கொரோனோ காரணமாகியிருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த...

ஆட்டி படைக்கும் கொரோனா... ஓலா பகிர்வு பயணத்திற்கு தற்காலிக மூடு விழா...
பேயாட்டத்தால் ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கும் கொரோனா நாட்டில் பல சேவைகளை முடங்கும் நிலைக்கு தள்ளி வருகின்றது. அதன்படி, ஓலாவின் பகிர்வு சேவைக்கு தற்போது மூடுவிழா வழங்குவதற்கும் இந்த கொரோனோ காரணமாகியிருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.