ஆட்டி படைக்கும் கொரோனா வைரஸ்... உலக ஜாம்பவானுக்கு இந்தியாவில் ஏற்பட்ட சோகம்... என்னனு தெரியுமா?

கொரோனா வைரஸ் ஆட்டி படைத்து வருவதால், உலக ஜாம்பவானுக்கு இந்தியாவில் சோகமான சம்பவம் ஒன்று நடைபெற்றுள்ளது.

ஆட்டி படைக்கும் கொரோனா வைரஸ்... உலக ஜாம்பவானுக்கு இந்தியாவில் ஏற்பட்ட சோகம்... என்னனு தெரியுமா?
கொரோனா வைரஸ் ஆட்டி படைத்து வருவதால், உலக ஜாம்பவானுக்கு இந்தியாவில் சோகமான சம்பவம் ஒன்று நடைபெற்றுள்ளது.