ஆடி ஏ3 மற்றும் க்யூ3 கார்களின் விற்பனை இந்தியாவில் தற்காலிகமாக நிறுத்தம்... காரணம் இதுதான்...

ஆடி நிறுவனம் ஏ3 மற்றும் க்யூ3 மாடல்களின் பெயர்களை தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தள பக்கத்தில் இருந்து நீக்கியுள்ளது. இதற்கான காரணத்தை இந்த செய்தியில் பார்ப்போம்.

ஆடி ஏ3 மற்றும் க்யூ3 கார்களின் விற்பனை இந்தியாவில் தற்காலிகமாக நிறுத்தம்... காரணம் இதுதான்...
ஆடி நிறுவனம் ஏ3 மற்றும் க்யூ3 மாடல்களின் பெயர்களை தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தள பக்கத்தில் இருந்து நீக்கியுள்ளது. இதற்கான காரணத்தை இந்த செய்தியில் பார்ப்போம்.