ஆன்லைன் வீடியோக்களில் அதிக நேரம் செலவழிக்கும் இந்தியர்கள்: ஆய்வில் தகவல்

ஆன்லைன் வீடியோக்களில் சர்வதேச அளவில் இந்தியர்களே அதிக நேரம் செலவழிப்பது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

ஆன்லைன் வீடியோக்களில் அதிக நேரம் செலவழிக்கும் இந்தியர்கள்: ஆய்வில் தகவல்
ஆன்லைன் வீடியோக்களில் சர்வதேச அளவில் இந்தியர்களே அதிக நேரம் செலவழிப்பது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.