ஆம்புலன்ஸ் பற்றாக்குறை: பைக்குகளையே உயிர்காக்கும் வாகனமாக மாற்றிய ஹீரோ... ரியல் ஹீரோ சார் நீங்க..

நாடு முழுவதும் ஆம்புலன்ஸ் பற்றாக்குறை நிலவி வருவதால் ஜாம்பவான் நிறுவனமான ஹீரோ மோட்டோகார்ப்ஸ் நிறுவனம் அதன் பைக்குகளை ஆம்புலன்ஸாக மாற்றியிருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

ஆம்புலன்ஸ் பற்றாக்குறை: பைக்குகளையே உயிர்காக்கும் வாகனமாக மாற்றிய ஹீரோ... ரியல் ஹீரோ சார் நீங்க..
நாடு முழுவதும் ஆம்புலன்ஸ் பற்றாக்குறை நிலவி வருவதால் ஜாம்பவான் நிறுவனமான ஹீரோ மோட்டோகார்ப்ஸ் நிறுவனம் அதன் பைக்குகளை ஆம்புலன்ஸாக மாற்றியிருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.