ஆர்ப்பரிக்கும் வசதிகளுடன் புதிய நிஸான் காம்பேக்ட் எஸ்யூவியின் அறிமுக விபரம்

நிஸான் நிறுவனத்தின் புத்தம் புதிய காம்பேக்ட் எஸ்யூவி மிக விரைவில் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட உள்ளது. கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

ஆர்ப்பரிக்கும் வசதிகளுடன் புதிய நிஸான் காம்பேக்ட் எஸ்யூவியின் அறிமுக விபரம்
நிஸான் நிறுவனத்தின் புத்தம் புதிய காம்பேக்ட் எஸ்யூவி மிக விரைவில் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட உள்ளது. கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.