ஆஹா அட்டகாச லுக்: மோட்டோரோலா எட்ஜ் +, மோட்டோரோலா எட்ஜ் சிறப்பம்சங்கள் லீக்!

மோட்டோரோலா எட்ஜ் மற்றும் மோட்டோரோலா எட்ஜ் + ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, அதன் அறிமுகத்திற்கு முன்பு வெளியாக இருக்கும் ஸ்மார்ட்போன்களின் முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் கசிந்துள்ளன.

ஆஹா அட்டகாச லுக்: மோட்டோரோலா எட்ஜ் +, மோட்டோரோலா எட்ஜ் சிறப்பம்சங்கள் லீக்!
மோட்டோரோலா எட்ஜ் மற்றும் மோட்டோரோலா எட்ஜ் + ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, அதன் அறிமுகத்திற்கு முன்பு வெளியாக இருக்கும் ஸ்மார்ட்போன்களின் முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் கசிந்துள்ளன.