இதுதான் முதல் முறை! இந்த ஸ்கூட்டரை பாக்காதவங்க எல்லாம் பாத்துக்கோங்க! டீசர் வீடியோ வெளியிட்ட ஹோண்டா!

ஹோண்டா நிறுவனம் அதன் புதிய ஸ்கூட்டர் பற்றிய டீசர் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை தொடர்ச்சியாக காணலாம்.

இதுதான் முதல் முறை! இந்த ஸ்கூட்டரை பாக்காதவங்க எல்லாம் பாத்துக்கோங்க! டீசர் வீடியோ வெளியிட்ட ஹோண்டா!
ஹோண்டா நிறுவனம் அதன் புதிய ஸ்கூட்டர் பற்றிய டீசர் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை தொடர்ச்சியாக காணலாம்.