இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த எலக்ட்ரிக் பைக்குகள்... இந்திய ரூபாயில் விலையை கேட்டால் ஷாக்காயிடுவீங்க...

இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த மோட்டார்சைக்கிள் ப்ராண்ட்டான சொரியானோ மோட்டாரி தனது முதல் எலக்ட்ரிக் மோட்டார்சைக்கிளாக சொரியானி இவி கியாகுவாரோ மாடலை வெளியிடவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கை பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்ப்போம்.

இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த எலக்ட்ரிக் பைக்குகள்... இந்திய ரூபாயில் விலையை கேட்டால் ஷாக்காயிடுவீங்க...
இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த மோட்டார்சைக்கிள் ப்ராண்ட்டான சொரியானோ மோட்டாரி தனது முதல் எலக்ட்ரிக் மோட்டார்சைக்கிளாக சொரியானி இவி கியாகுவாரோ மாடலை வெளியிடவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கை பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்ப்போம்.