இந்தியாவுக்காக 5 டோர் ஜிம்னி எஸ்யூவியை உருவாக்கும் மாருதி சுஸுகி!

இந்திய சந்தைக்கு ஏதுவான 5 டோர் ஜிம்னி எஸ்யூவி மாருதி சுஸுகி உருவாக்கி வருவது தெரிய வந்துள்ளது. கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

இந்தியாவுக்காக 5 டோர் ஜிம்னி எஸ்யூவியை உருவாக்கும் மாருதி சுஸுகி!
இந்திய சந்தைக்கு ஏதுவான 5 டோர் ஜிம்னி எஸ்யூவி மாருதி சுஸுகி உருவாக்கி வருவது தெரிய வந்துள்ளது. கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.