இந்தியாவின் முதல் ஏப்ரிலியா ஆர்எஸ்வி4 1100 ஃபேக்டரி மாடல் வாடிக்கையாளருக்கு டெலிவிரி!

இந்தியாவின் முதல் ஏப்ரிலியா ஆர்எஸ்வி4 1100 ஃபேக்டரி சூப்பர் பைக் பெங்களூரை சேர்ந்த வாடிக்கையாளருக்கு டெலிவிரி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பைக்கின் சிறப்பம்சங்கள் உள்ளிட்ட பல முக்கிய விபரங்கள் மற்றும் பிரத்யேக படங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

இந்தியாவின் முதல் ஏப்ரிலியா ஆர்எஸ்வி4 1100 ஃபேக்டரி மாடல் வாடிக்கையாளருக்கு டெலிவிரி!
இந்தியாவின் முதல் ஏப்ரிலியா ஆர்எஸ்வி4 1100 ஃபேக்டரி சூப்பர் பைக் பெங்களூரை சேர்ந்த வாடிக்கையாளருக்கு டெலிவிரி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பைக்கின் சிறப்பம்சங்கள் உள்ளிட்ட பல முக்கிய விபரங்கள் மற்றும் பிரத்யேக படங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.