இந்தியாவில் ஒன்ப்ளஸ் 8 ரூ.41,999, ஒன்ப்ளஸ் 8 ப்ரோ ரூ.54,999

சீன ஸ்மார்ட்ஃபோன் நிறுவனமான ஒன்ப்ளஸ், இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ள அதன் அடுத்த மொபைல் மாடல்களின் விலைகளை அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் ஒன்ப்ளஸ் 8 ரூ.41,999, ஒன்ப்ளஸ் 8 ப்ரோ ரூ.54,999
சீன ஸ்மார்ட்ஃபோன் நிறுவனமான ஒன்ப்ளஸ், இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ள அதன் அடுத்த மொபைல் மாடல்களின் விலைகளை அறிவித்துள்ளது.