இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் சுஸுகியின் முதல் பிஎஸ்6 பிரிமீயம் பைக் மாடல்!

இந்தியாவில் அறிமுகமாக இருக்கும் சுஸுகி நிறுவனத்தின் முதல் பிஎஸ்6 பிரிமீயம் பைக் மாடல் குறித்த விபரம் தெரிய வந்துள்ளது. ஜப்பானை சேர்ந்த சுஸுகி நிறுவனம் பிரிமீயம் பைக் தயாரிப்பில் உலக அளவில் சிறந்து விளங்குகிறது. இந்தியாவிலும் சுஸுகி பிரிமீயம்...

இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் சுஸுகியின் முதல் பிஎஸ்6 பிரிமீயம் பைக் மாடல்!
இந்தியாவில் அறிமுகமாக இருக்கும் சுஸுகி நிறுவனத்தின் முதல் பிஎஸ்6 பிரிமீயம் பைக் மாடல் குறித்த விபரம் தெரிய வந்துள்ளது. ஜப்பானை சேர்ந்த சுஸுகி நிறுவனம் பிரிமீயம் பைக் தயாரிப்பில் உலக அளவில் சிறந்து விளங்குகிறது. இந்தியாவிலும் சுஸுகி பிரிமீயம் பைக்குகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்து வருகிறது. ஜிஎஸ்எக்ஸ் வரிசையிலான பைக் மாடல்கள்,