இந்தியாவில் எம்பிவி ரக கார் விற்பனையில் முதலிடத்தில் மாருதி எர்டிகா... மஹிந்திரா பொலிரோவை முந்தியது.

கடந்த 2019-20 பொருளாதார ஆண்டில் இந்திய சந்தையில் சிறப்பாக விற்பனையான எம்பிவி கார் என்ற பெயரை மாருதி சுசுகி நிறுவனத்தின் எர்டிகா மாடல் பெற்றுள்ளது. இதுகுறித்த விரிவான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.

இந்தியாவில் எம்பிவி ரக கார் விற்பனையில் முதலிடத்தில் மாருதி எர்டிகா... மஹிந்திரா பொலிரோவை முந்தியது.
கடந்த 2019-20 பொருளாதார ஆண்டில் இந்திய சந்தையில் சிறப்பாக விற்பனையான எம்பிவி கார் என்ற பெயரை மாருதி சுசுகி நிறுவனத்தின் எர்டிகா மாடல் பெற்றுள்ளது. இதுகுறித்த விரிவான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.