இந்தியாவில் நார்ட்டன் பைக்குகள் உற்பத்தி... டிவிஎஸ் பதில் என்ன தெரியுமா?

இந்தியர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆவலைத் தூண்டி இருக்கும் புதிய நார்ட்டன் பைக்குகள் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படுமா என்ற கேள்விக்கு விடை அளித்திருக்கிறது அதன் புதிய உரிமையாளராக மாறி இருக்கும் டிவிஎஸ் மோட்டார் நிறுவனம்.

இந்தியாவில் நார்ட்டன் பைக்குகள் உற்பத்தி...  டிவிஎஸ் பதில் என்ன தெரியுமா?
இந்தியர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆவலைத் தூண்டி இருக்கும் புதிய நார்ட்டன் பைக்குகள் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படுமா என்ற கேள்விக்கு விடை அளித்திருக்கிறது அதன் புதிய உரிமையாளராக மாறி இருக்கும் டிவிஎஸ் மோட்டார் நிறுவனம்.