இந்திய நிறுவனத்தை வழக்கால் வென்ற ஜெர்மன் நிறுவனம்... என்ன வழக்கு தெரிஞ்சா நிச்சயம் ஷாக் ஆய்ருவீங்க!

இந்தியாவை மையமாகக் கொண்டு இயங்கும் நிறுவனத்தை ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த பிரபல நிறுவனம் ஒன்று வழக்கால் வென்றிருக்கின்றது. இது எம்மாதிரியான வழக்கு என தெரிந்தால் நிச்சயம் நீங்கள் ஷாக் ஆயிருவீங்க. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

இந்திய நிறுவனத்தை வழக்கால் வென்ற ஜெர்மன் நிறுவனம்... என்ன வழக்கு தெரிஞ்சா நிச்சயம் ஷாக் ஆய்ருவீங்க!
இந்தியாவை மையமாகக் கொண்டு இயங்கும் நிறுவனத்தை ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த பிரபல நிறுவனம் ஒன்று வழக்கால் வென்றிருக்கின்றது. இது எம்மாதிரியான வழக்கு என தெரிந்தால் நிச்சயம் நீங்கள் ஷாக் ஆயிருவீங்க. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.