இந்தியா வருகிறது கியா கார்னிவல் அடிப்படையிலான ஹூண்டாய் ஸ்டாரெக்ஸ் கார்?

இந்தியாவில் ஹூண்டாய் ஸ்டாரெக்ஸ் பிரிமீயம் எம்பிவி கார் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதாக புதிய தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

இந்தியா வருகிறது கியா கார்னிவல் அடிப்படையிலான ஹூண்டாய் ஸ்டாரெக்ஸ் கார்?
இந்தியாவில் ஹூண்டாய் ஸ்டாரெக்ஸ் பிரிமீயம் எம்பிவி கார் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதாக புதிய தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.