இந்த கியா எஸ்யூவி வந்தால் டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனருக்கு கஷ்டம் காலம்தான்!

டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர் எஸ்யூவியை எதிர்ப்பதற்கு சரியான ஃபுல் சைஸ் எஸ்யூவி மாடலானது கியா மோட்டார்ஸ் வசம் தயாராக உள்ளது.

இந்த கியா எஸ்யூவி வந்தால் டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனருக்கு கஷ்டம் காலம்தான்!
டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர் எஸ்யூவியை எதிர்ப்பதற்கு சரியான ஃபுல் சைஸ் எஸ்யூவி மாடலானது கியா மோட்டார்ஸ் வசம் தயாராக உள்ளது.