இந்த சொகுசு வசதி போதாது.. லக்சுரி அம்சங்களுக்கு பெயர்போன பென்ஸ் காரையே மாடிஃபை செய்த பிரபல ஹீரோ!

சொகுசு வசதிக்கு பெயர்போன கார்களில் பென்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகளும் ஒன்று. இந்நிறுவனத்தின் வி-கிளாஸ் காரில் வழங்கப்பட்ட லக்சூரி அம்சங்கள் போதாதென்று கூடுதல் சொகுசு அம்சங்களை பிரபல நடிகர் பல லட்சம் செலவில் கூடுதலாக சேர்த்துள்ளார். இதுகுறித்த...

இந்த சொகுசு வசதி போதாது.. லக்சுரி அம்சங்களுக்கு பெயர்போன பென்ஸ் காரையே மாடிஃபை செய்த பிரபல ஹீரோ!
சொகுசு வசதிக்கு பெயர்போன கார்களில் பென்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகளும் ஒன்று. இந்நிறுவனத்தின் வி-கிளாஸ் காரில் வழங்கப்பட்ட லக்சூரி அம்சங்கள் போதாதென்று கூடுதல் சொகுசு அம்சங்களை பிரபல நடிகர் பல லட்சம் செலவில் கூடுதலாக சேர்த்துள்ளார். இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை கீழே காணலாம்.