இந்த முறை மிஸ் பண்ணாதிங்க: Redmi Note 9 Pro Max அடுத்த விற்பனை தேதி., இப்பவே விலை அதிகரிப்பு!

Redmi Note 9 Pro Max ஸ்மார்ட்போனின் அடுத்த விற்பனை தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த முறை விற்பனைக்கும் வரவிருக்கும் விற்பனையிலும் விலை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த முறை மிஸ் பண்ணாதிங்க: Redmi Note 9 Pro Max அடுத்த விற்பனை தேதி., இப்பவே விலை அதிகரிப்பு!
Redmi Note 9 Pro Max ஸ்மார்ட்போனின் அடுத்த விற்பனை தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த முறை விற்பனைக்கும் வரவிருக்கும் விற்பனையிலும் விலை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.