இன்னும் சில நாட்கள்தான்; 2020-ம் ஆண்டில் இருந்து வாட்ஸ் அப் இயங்காத ஸ்மார்ட் போன் பட்டியல் தெரியுமா?

2020-ம் ஆண்டில் இருந்து குறிப்பிட்ட ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் போன்களிலும், ஐபோன்களிலும் வாட்ஸ் அப் செயலி தனது செயல்பாட்டை நிறுத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்னும் சில நாட்கள்தான்; 2020-ம் ஆண்டில் இருந்து வாட்ஸ் அப் இயங்காத ஸ்மார்ட் போன் பட்டியல் தெரியுமா?
2020-ம் ஆண்டில் இருந்து குறிப்பிட்ட ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் போன்களிலும், ஐபோன்களிலும் வாட்ஸ் அப் செயலி தனது செயல்பாட்டை நிறுத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளது.