இன்னும் சில மாதங்களில் புதிய கியா சொனெட் எஸ்யூவி உங்கள் கைகளில் தவழும்... !!

பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள கியா சொனெட் காம்பேக்ட் எஸ்யூவி எப்போது அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கிறது என்ற தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அதன் விபரங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.

இன்னும் சில மாதங்களில் புதிய கியா சொனெட் எஸ்யூவி உங்கள் கைகளில் தவழும்... !!
பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள கியா சொனெட் காம்பேக்ட் எஸ்யூவி எப்போது அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கிறது என்ற தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அதன் விபரங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.