இனி யூடியூபிலும் யுபிஐ பேமெண்ட் முறை: இந்தியாவில் அறிமுகம்

கூகுளுக்குச் சொந்தமான யூடியூப், யுபிஐ முறையில் கட்டணம் செலுத்து வசதியை யூடியூப், யூடியூப் மியூஸிக் என இரண்டு தளங்களிலும் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இனி யூடியூபிலும் யுபிஐ பேமெண்ட் முறை: இந்தியாவில் அறிமுகம்
கூகுளுக்குச் சொந்தமான யூடியூப், யுபிஐ முறையில் கட்டணம் செலுத்து வசதியை யூடியூப், யூடியூப் மியூஸிக் என இரண்டு தளங்களிலும் அறிமுகம் செய்துள்ளது.