இன்று விண்ணில் பாய்கிறது பி‌எஸ்எல்வி சி-48

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ, பிஎஸ்எல்வி வகை ராக்கெட்டின் 50 ஆவது ராக்கெட்டான பி‌.எஸ்.எல்.வி. 48 ராக்கெட்டை இன்று விண்ணில் செலுத்துகிறது.

இன்று விண்ணில் பாய்கிறது பி‌எஸ்எல்வி சி-48
இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ, பிஎஸ்எல்வி வகை ராக்கெட்டின் 50 ஆவது ராக்கெட்டான பி‌.எஸ்.எல்.வி. 48 ராக்கெட்டை இன்று விண்ணில் செலுத்துகிறது.