இனி டயர்களும் கலர்ஃபுல்லாக காட்சியளிக்கும்... பிரபல சியாட் அதிரடி அறிமுகம்..!

டயர்கள் என்றாலே நம் நினைவிற்கு வருவது கருப்பு நிறம்தான். ஆனால், இந்த எண்ணத்தை மாற்றும் விதமாக சியட் நிறுவனம் டயர்களில் நிறத்தேர்வை வழங்கவிருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

இனி டயர்களும் கலர்ஃபுல்லாக காட்சியளிக்கும்... பிரபல சியாட் அதிரடி அறிமுகம்..!
டயர்கள் என்றாலே நம் நினைவிற்கு வருவது கருப்பு நிறம்தான். ஆனால், இந்த எண்ணத்தை மாற்றும் விதமாக சியட் நிறுவனம் டயர்களில் நிறத்தேர்வை வழங்கவிருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.