ஈசிஆர் சாலையில் பறந்த புதிய ராயல் என்ஃபீல்டு மோட்டார்சைக்கிள் - ஸ்பை படங்கள்!

ஈசிஆர் சாலையில் ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனத்தின் புதிய மோட்டார்சைக்கிள் சாலை சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தபோது எடுக்கப்பட்ட ஸ்பை படங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. அந்த படங்கள், இந்த மோட்டார்சைக்கிள் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

ஈசிஆர் சாலையில் பறந்த புதிய ராயல் என்ஃபீல்டு மோட்டார்சைக்கிள் - ஸ்பை படங்கள்!
ஈசிஆர் சாலையில் ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனத்தின் புதிய மோட்டார்சைக்கிள் சாலை சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தபோது எடுக்கப்பட்ட ஸ்பை படங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. அந்த படங்கள், இந்த மோட்டார்சைக்கிள் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.