உல்லாச கப்பலையே அசால்ட் செய்யும் கியா கார்னிவல்.. இது ஒன்றே போதும் சொந்த வீடே தேவையில்லை..

கியா நிறுவனத்தின் கார்னிவல் எம்பிவி கார் உல்லாச கப்பல்களின் சொகுசு வசதிக்கே டஃப் கொடுக்கின்ற வகையில் உருமாறியிருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

உல்லாச கப்பலையே அசால்ட் செய்யும் கியா கார்னிவல்.. இது ஒன்றே போதும் சொந்த வீடே தேவையில்லை..
கியா நிறுவனத்தின் கார்னிவல் எம்பிவி கார் உல்லாச கப்பல்களின் சொகுசு வசதிக்கே டஃப் கொடுக்கின்ற வகையில் உருமாறியிருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.