ஊரடங்கால் அதளபாதாளத்திற்கு சென்ற ஃபோக்ஸ்வேகன் கார் விற்பனை!

கொரோனாவால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட நிலையில், ஃபோக்ஸ்வேகன் கார் விற்பனை இந்தியாவில் படுமோசமான நிலையை சந்தித்துள்ளது.

ஊரடங்கால் அதளபாதாளத்திற்கு சென்ற ஃபோக்ஸ்வேகன் கார் விற்பனை!
கொரோனாவால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட நிலையில், ஃபோக்ஸ்வேகன் கார் விற்பனை இந்தியாவில் படுமோசமான நிலையை சந்தித்துள்ளது.