ஊரடங்கால் கவலை வேண்டாம்... வாடிக்கையாளர்களுக்கு நல்ல செய்தி சொன்ன கேடிஎம்!

ஊரடங்கு பிரச்னையால் கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கும் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நல்ல செய்தியை கேடிஎம் நிறுவனம் வழங்கி இருக்கிறது. இதுதொடர்பான கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

ஊரடங்கால் கவலை வேண்டாம்... வாடிக்கையாளர்களுக்கு நல்ல செய்தி சொன்ன கேடிஎம்!
ஊரடங்கு பிரச்னையால் கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கும் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நல்ல செய்தியை கேடிஎம் நிறுவனம் வழங்கி இருக்கிறது. இதுதொடர்பான கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.