எந்தவொரு மறைப்பும் இன்றி ஃபோர்ஸ் ட்ராக்ஸ் க்ரூஸர் பிஎஸ்6 கார் சோதனை ஓட்டம்..!

ஃபோர்ஸ் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் 2020 ட்ராக்ஸ் க்ரூஸர் மாடலை இந்தியாவில் விரைவில் அறிமுகம் செய்ய அனைத்து விதங்களிலும் தயாராகி வருகிறது. இந்த வகையில் இந்த 2020 மாடல் தற்போது புனே-மும்பை நெடுஞ்சாலையில் சோதனை ஓட்டத்தில் ஈடுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

எந்தவொரு மறைப்பும் இன்றி ஃபோர்ஸ் ட்ராக்ஸ் க்ரூஸர் பிஎஸ்6 கார் சோதனை ஓட்டம்..!
ஃபோர்ஸ் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் 2020 ட்ராக்ஸ் க்ரூஸர் மாடலை இந்தியாவில் விரைவில் அறிமுகம் செய்ய அனைத்து விதங்களிலும் தயாராகி வருகிறது. இந்த வகையில் இந்த 2020 மாடல் தற்போது புனே-மும்பை நெடுஞ்சாலையில் சோதனை ஓட்டத்தில் ஈடுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.