எம்ஜி ஹெக்டருடன் மோத ரெடியாகும் டாடா ஹெரியர்... பிஎஸ்6 பெட்ரோல் வேரியண்ட் சோதனை...

2020ஆம் வருடம் முடிவதற்குள்ளாக டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தில் இருந்து சந்தையில் அறிமுகமாகவுள்ளதாக கூறப்படும் ஹெரியர் எஸ்யூவி மாடலின் புதிய பெட்ரோல் வேரியண்ட் கார் பொது சாலையில் சோதனை ஓட்டத்தில் ஈடுப்படுத்தப்பட்டப்போது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

எம்ஜி ஹெக்டருடன் மோத ரெடியாகும் டாடா ஹெரியர்... பிஎஸ்6 பெட்ரோல் வேரியண்ட் சோதனை...
2020ஆம் வருடம் முடிவதற்குள்ளாக டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தில் இருந்து சந்தையில் அறிமுகமாகவுள்ளதாக கூறப்படும் ஹெரியர் எஸ்யூவி மாடலின் புதிய பெட்ரோல் வேரியண்ட் கார் பொது சாலையில் சோதனை ஓட்டத்தில் ஈடுப்படுத்தப்பட்டப்போது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.